Yoğun – Michael Wolf

Alman fotoğraf sanatçısı Michael Wolf‘un çalışmalarının odak noktası mega şehirlerdeki yaşam. Projelerinin birçoğunda metropollerin mimari ve yerel kültürlerini belgeliyor. Hong Kong mimarisinin yoğunluğu üzerine yayınlanan bu seri “architecture of density” ismini taşıyor.

Dizayn, Fotoğraf